وبلاگ

دیوار پیش ساخته

دیوار پیش ساخته

دیوار پیش‌ساخته دیوار پیش‌ساخته مدرن‌ترین روش‌های ساختمان سازی است. که جایگزین مناسبی برای: دیوارها آجری، آجر توپر رسی، سفال، پانل‌های فلزی، بلوک‌های گچی و…. است. دیوار پیش ساخته امروزه کاربردهای گوناگونی در صنعت ساختمان سازی دارد. دیوار پیش‌ساخته جایگزین مناسبی برای ساخت دیوار به روش سنتی است. دیوار پیش‌ساخته قابلیت احداث با ارتفاع‌های مختلف راRead more about دیوار پیش ساخته[…]