وبلاگ

شهرک صنعتی اسفیدواجان

شهرک صنعتی اسفیدواجان

شهرک صنعتی اسفیدواجان شهرک صنعتی اسفیدواجان در استان اصفهان قرار دارد. شهرک صنعتی با دو هدف ارتقا صنایع کشور و ایجاد اشتغال پا به عرصه گذاشت. مشخصات شهرک صنعتی اسفیدواجان شهرک صنعتی اسفیدواجان با ۲۴۸ هکتار مساحت کل در شهرستان تیران و کرون قرار دارد. که از این ۲۴۸ هکتار مساحت کل ۲۴۸ هکتار مساحتRead more about شهرک صنعتی اسفیدواجان[…]