وبلاگ

شهرک صنعتی نجم آباد

شهرک صنعتی نجم آباد

شهرک صنعتی نجم آباد     شهرک صنعتی نجم آباد که بالغ بر ۲۰ سال معلق بود،در تاریخ ۹۶/۲/۱۲ کلنگ زنی شد. شهرک صنعتی های فراوانی از دولت تدبیر به بعد کلنگ زنی شده است. یا در صورت ورشکست شروع دوباره شروع به فعالیت کرده اند/ که این شهرک یکی از آن دست آوردها است.Read more about شهرک صنعتی نجم آباد[…]