شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی خوارزمی در شهرستان پاکدشت واقع در استان تهران شهرک صنعتی خوارزمی قرار دارد. شهرک صنعتی خوارزمی بالغ بر 344 هکتار مساخت دارد،که در این شهرک 45 واحد در حال فعالیت هستند. در بخش صنعتی،شهرک صنعتی خوارزمی توانسته است،تا به درجات بالایی رسیده،و،با ایجاد 871 شغل گامی بزرگ در جهت اشتغال زایی و جذبRead more about شهرک صنعتی خوارزمی[…]

طرح فروش  زمستانی