همانطور که می دانید ساندویچ پانل سقفی نوعی ساندویچ پانل است که برای پوشش دهی سقف مکان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. جهت نصب ساندویچ پانل سقفی بایستی استانداردها و فاکتورهای خاصی رعایت شود. لذا توصیه می شود برای اجرای پانل های سقفی از نصابان با تجربه و متخصص در این زمینه استفاده نمایید. چراکه در صورت بهره گیری از افراد بی تجربه برای مصالحی مانند ساندویچ پانل ممکن است خسارات فراوانی به سازه مورد نظر شما وارد می شود.

دسته ویدیوهای ساندویچ پانل