کانکس ها سازه هایی پیش ساخته هستند که با استفاده از مصالحی مانند ساندویچ پانل یا ورق قابل تولید و عرضه به مشتریان هستند.این سازه های پیش ساخته در کارخانه آماده و در مرحله بعدی به محل مورد نظر انتقال داده می شوند. مراحل نصب و اجرای کانکس ها بسیار ساده هستند اما در عین نصب این نوع از سازه ها نیاز به تخصص و تجربه کافی دارند. در این ویدئو نصب و اجرای کانکس به طور کامل نشان داده شده است. با استفاده از این ویدئو می توانید به طور کامل با مراحل نصب این نوع سازه ها آشنایی پیدا نمایید.

دسته کانکس