ساندویچ پانل

برای اجرای پروژه های ساندویچ پانل نیاز به تخصص و مهارت افراد متخصص و افراد جهت انجام این کار باید آموزش های عملی لازم را دیده باشند.

در مورد نصب و اجرای ساندویچ پانل دیواری این کار از اهمیت بیشتری برخوردار است،و به دقت بیشتری نیاز دارد.

برای اجرای پروژه های ساندویچ پانل نیاز به تخصص و مهارت افراد متخصصاست.

افراد جهت انجام این کار باید آموزش های عملی لازم را دیده باشند.

در مورد نصب و اجرای ساندویچ پانل دیواری این کار از اهمیت بیشتری برخوردار استفو به دقت بیشتری نیاز دارد.

آیا می دانید ساندویچ پانل ها چگونه به هم متصل می شوند؟

آیا میدانید نحوه اجرای ساندویچ پانل  به چه صورت است؟

نحوه نصب ساندویچ پانل

نحوه نصب ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ها در واقع به شکل بلوک و با ابعاد و اندازه های مختلف و طبق درخواست مشتریان تولید می شوند.

هنگامی که ساندویچ پانل ها  کنار هم قرار میگیرند،باید محل اتصال آنها را کاملا محکم کرده و از

استحکام آنها مطمئن شویم.با توجه به  ویژگی نر و مادگی یک ساندویچ پنل، باید دقت لازم را به هنگام چفت کردن آنها دقت لازم را بکار برد و پس از آن باید آب بندی کرد.

البته قبل از اینکه کاملا چفت شوند،باید محل چفت شدگی را قبل از چفت شدن کاملا درزها با اسپری پلی یورتان آن قسمت را پر کرد.

قبل از پف کردن کاملا پلی یورتان پنل دیگری را جا زد.

این کار سبب آب بندی بیشتر پنل ها شده و چسبندگی پانل ها را در محل اتصال می افزاید.

در نهایت از نفوذ حرارت، گرما، سرما و ... بسیار جلوگیری می کند.

در هنگام نصب ساندویچ پانل باید از ابزارهای خاص این کار استفاده شود.

در هنگام آب بندی  باید به نحوه قرار گرفتن نر و مادگی توجه کرده،و از پیچ واشردار مخصوص و چسب جهت عایق کاری استفاده کنیم.

 

انواع نصب ساندویچ پانل 

• ساندویچ پانل قفل دار

• ساندویچ پانل نر و مادگی

• ساندویچ پانل پیچ مخفی

 

ساندویچ پانل قفل دار :

این نوع پانل ها همانطور که از نامش مشخص و به شکل قفل عمل میکند.

زیرا در قسمت اتصال بلوک ها توسط زبانهایی ساندویچ پنل ها به هم متصلمی شوند.

و فضای خالی بین آنها پر می شود.

ساندویچ پانل قفل دار به دلیل اینکه عایق بسیار خوبی است جهت استفاده در سردخانه ها به کار می رود.

ساندویچ پانل نر و مادگی : این ساندویچ پانل ها در محل اتصالشان دارای زوایدی هستند که بعدد از اتصال به صورت یک پارچه در می آیند و به وسیله پیچ روی دیوار یا  سقف مهار می شوند.

ساندویچ پانل پیچ مخفی : این ساندویچ پانل ها به دلیل مخفی ماندن پیچ ها در محل اتصال ساندویچ پانل ها از زیبایی خاصی برخوردارند. ساندویچ پانل پیچ مخفی به گونه ای طراحی شده اند که هر پانل ابتدا به محل مورد نظر پیچ شده و پانل بعدی طوری قرار می گیرد که پیچ را می پوشاند.

 

انواع ساندویچ پانل تولید شده

ساندویچ پانل ها جهت نصب به یکی از حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرد

• ساندویچ پانل سقفی

• ساندویچ پانل سقفی کاذب و نما

• ساندویچ پانل پیش ساخته

 

ساندویچ پانل سقفی، که به صورت شیب دار روی سقفی قرار می گیرد و برای این کار و جابجایی و قرار دادن ساندویچ پانل در محل از جرثقیل استفاده می کنند.

 

ساندویچ پانل سقفی کاذب و نما، ساندویچ پانل هایی هستند که جهت زیبایی و نمای کار تولید شده و بر روی نمای اصلی دیوار یا سقف به عنوان دیوار یا سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ساندویچ پانل پیش ساخته، همانطور که از نامش پیداست بصورت پیش ساخته تولید شده و به محل نصب ارسال می شوند. به طور کلی در پروژه های ساندویچ پانل با توجه به نیاز مشتری انواع ساندویچ پانل ها تولید و اجرا می شود. توضیحات کامل در مورد نصب ساندویچ پانل را می توانید با مراجعه به سایت بدست آورید.

دسته مقالات ساندویچ پانلبرچسب ها ,