پروژه های انجام شده با ساندویچ پانل

پروژه های انجام شده ساندویچ پنل

با توجه به پیشرفت سازه های ساختمانی و استفاده از ساندویچ پانل تعداد پروژه های انجام شده با این سازه اماده در حال افزایش است. برای اشنایی بیشتر شما با این سازه تعدادی از پروژه هایی که توسط نصابان معتبر ساندویچ پانل نصب شده است به همراه اطلاعات تکمیلی در این بخش قرار دادیم. ساندویچ پانل های استفاده شده در این سازه ها ساندویچ پانل شرکت ماموت میباشد که به جهت کیفیت بالای ساخت مورد استفاده قرار میگیرد.
پروژه شهرک سینمایی

پروژه شهرک سینمایی

پروژه بزرگ ترین شهرک سینمایی خاورمیانه کارفرما :شرکت تهران سیویلپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:3000 متر مربع پانل سقفینام پروژه:شهرک سینمایی شهر جدید هشتگرد سال اجرا:1394استان البرز شهر هشتگرد جدید متریال مصرفی:ساندویچ پانل...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه ساوه – ساندویچ پانل

پروژه ساوه – ساندویچ پانل

پروژه ساوه کارفرما :کنسرسیومی از سرمایه گداران داخلی و خارجیپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:18000متر پانل 5سانت سقفی و دیوارینام پروژه:تولید توتون و تنباکو سال اجرا:1395استان مرکزی -ساوه متریال مصرفی:پانل 5سانت سقفی و دیواری...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو ٌ کارفرما : شرکت روناک داروپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1394محل اجرا:ساوه، شهرک صنعتی کاوه متریال مصرفی:متراژ 3000متر سقفی 2000متر دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت)...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه دانشگاه علم فرهنگ

پروژه دانشگاه علم فرهنگ

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ ٌ کارفرما : دانشگاه علم و فرهنگپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:تهران- اشرفی اصفهانی -روبروی تیراژه متریال مصرفی:1500متر ساندویچ پانل سقفی(سقف قوسی) به همراه800متر نصب کامپوزیت مجری : شرکت...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش ٌ کارفرما : شرکت پارسیان پستپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی:8000متر ساندویچ پانل سقفی و 2000متر دیواری مجری : شرکت آراسب پیشتاز (نمایندگی رسمی نصب و اجرای شرکت ماموت)...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش

بازار پردیس 1 کیش ٌ کارفرما : بازار پردیس کیشپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی: 13000متر ساندویچ پانل سقفی 5 سانت – آبرو گالوانیزه و ورق فلاشینگ (نصب سقف مثلثی) مجری : شرکت آراسب پیشتاز...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا ٌ کارفرما : شرکت پاتیراپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیر پلی کربنات و 2000متر پانل دیوارینام پروژه:شمس اباد تهران سال اجرا:1395استان تهران  متریال مصرفی:3000متر پانل...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا ٌ کارفرما : شركت ايثار سبلانپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:٢ سوله ورزشي هر كدام ١٥٠٠ متر مربعنام پروژه:پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري سال اجرا:1395استان تهران ...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه آهاب

پروژه آهاب

پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري ٌ کارفرما :شرکت آهابپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:1300 مترمربع سقف نام پروژه:پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري سال اجرا:1394استان تهران  متریال مصرفی:1300 مترمربع ساندویچ...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر ٌ کارفرما :شرکت عمران گستر آرشینپیمانکار:نماینده فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: 2500متر پانل سقفی 4سانتنام پروژه:پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر سال اجرا:1394استان مازندران  متریال مصرفی:پانل سقفی 4سانت...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک ٌ کارفرما :شرکت آلومینیوم اراکپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:-نام پروژه:پروژه آلومینیوم اراک سال اجرا:1395استان مرکزی  متریال مصرفی:پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری مجری ...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل
پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب کارفرما :شرکت فروکتوزپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:8000 مترپانل سقفی و دیوارینام پروژه:پروژه فرا فروکتوز ناب سال اجرا:1395استان البرز متریال مصرفی:پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب...

نمایش پروژه ساندویچ پانلنمایش پروژه ساندویچ پانل