پروژه ها

پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر

پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر

پروژه کانکس های شهر نت بانک شهر ٌ کارفرما : بانک شهرپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395 تولید تعداد انبوهی از کانکس برای شهر نت بانک شهر که همکنون در تعدادی از شهر ها نصب شده است نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت WordPress Image...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه احداث راه ارتباطی کازرون

پروژه احداث راه ارتباطی کازرون

پروژه احداث راه ارتباطی کازرون ٌ کارفرما : شرکت پیاب سازه گسترپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395متراژ:700متر سقفی و 400متر دیواری احداث کمپ مهندسی و کارگری بمساحت 600متر مربع با متریال ساندویچ پانل نمایندگی فروش و نصب شرکت...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو

پروژه شرکت روناک دارو ٌ کارفرما : شرکت روناک داروپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1394محل اجرا:ساوه، شهرک صنعتی کاوه متریال مصرفی:متراژ 3000متر سقفی 2000متر دیواری نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت کد 5006 09351001612 کلیک کنید...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه دانشگاه علم فرهنگ

پروژه دانشگاه علم فرهنگ

پروژه دانشگاه علم و فرهنگ ٌ کارفرما : دانشگاه علم و فرهنگپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:تهران- اشرفی اصفهانی -روبروی تیراژه متریال مصرفی:1500متر ساندویچ پانل سقفی(سقف قوسی) به همراه800متر نصب کامپوزیت نمایندگی فروش...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش

پروژه پست برق جزیره کیش ٌ کارفرما : شرکت پارسیان پستپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی:8000متر ساندویچ پانل سقفی و 2000متر دیواری نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت کد 5006 09351001612 کلیک کنید...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه بازار پردیس کیش

پروژه بازار پردیس کیش

بازار پردیس 1 کیش ٌ کارفرما : بازار پردیس کیشپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت سال اجرا:1395محل اجرا:جزیره کیش متریال مصرفی: 13000متر ساندویچ پانل سقفی 5 سانت – آبرو گالوانیزه و ورق فلاشینگ (نصب سقف مثلثی) نمایندگی فروش و نصب شرکت...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا

پروژه شرکت پاتیرا ٌ کارفرما : شرکت پاتیراپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:3000متر پانل سقفی به همراه 500متر نورگیر پلی کربنات و 2000متر پانل دیوارینام پروژه:شمس اباد تهران سال اجرا:1395استان تهران  متریال مصرفی:3000متر پانل...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا

پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري واقع در بهشت زهرا ٌ کارفرما : شركت ايثار سبلانپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:٢ سوله ورزشي هر كدام ١٥٠٠ متر مربعنام پروژه:پروژه سالن ورزشي مديريت بحران شهرداري سال اجرا:1395استان تهران ...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه آهاب

پروژه آهاب

پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري ٌ کارفرما :شرکت آهابپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:1300 مترمربع سقف نام پروژه:پروژه خط ٦ متروي تهران سالن مديريت و اداري سال اجرا:1394استان تهران  متریال مصرفی:1300 مترمربع ساندویچ...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر

پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر ٌ کارفرما :شرکت عمران گستر آرشینپیمانکار:نماینده فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه: 2500متر پانل سقفی 4سانتنام پروژه:پروژه سالن ورزشی نیروی دریایی نوشهر سال اجرا:1394استان مازندران  متریال مصرفی:پانل سقفی 4سانت...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک

پروژه آلومینیوم اراک ٌ کارفرما :شرکت آلومینیوم اراکپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:-نام پروژه:پروژه آلومینیوم اراک سال اجرا:1395استان مرکزی  متریال مصرفی:پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب پانل دیواری...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید
پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب

پروژه فرا فروکتوز ناب کارفرما :شرکت فروکتوزپیمانکار:نمایندگی فروش و نصب شرکت ماموت متراژ پروژه:8000 مترپانل سقفی و دیوارینام پروژه:پروژه فرا فروکتوز ناب سال اجرا:1395استان البرز متریال مصرفی:پانل سقفی و دیواری به همراه 160 تن پروفیل کشی جهت نصب...

بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید